Niedziela, 30 kwietnia 2017, data aktualizacji serwisu: 27.04.2017 o godzinie 13:34
Biuro Ochrony Rządu
Menu przedmiotowe
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
502.274 osób

Współpraca Międzynarodowa

Data publikacji 15.01.2008

Współpraca Międzynarodowa Biura Ochrony Rządu

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Biuro Ochrony Rządu stało się aktywnym uczestnikiem grup roboczych i organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa osób publicznych.

Biuro Ochrony Rządu jest członkiem następujących stowarzyszeń:

  • ENPPF (European Network for the Protection of Public Figures) – Europejska Sieć Ochrony Osób Publicznych.

Sieć została powołana do życia decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2002 r. z inicjatywy Królestwa Hiszpanii. W jej skład wchodzą krajowe służby policyjne i inne służby, odpowiedzialne za ochronę osób publicznych

Do głównych zadań stowarzyszenia należą: wymiana informacji przy planowaniu zabezpieczeń wizyt osób ochranianych w krajach UE, wypracowanie wspólnych procedur w trakcie realizacji działań ochronnych i wspólnego stanowiska w zakresie metod działania celem zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osób ochranianych.

  • APPS (Association of Personal Protection Services) Stowarzyszenie Służb Ochrony Osobistej.

Stowarzyszenie zrzesza instytucje publiczne z całego świata odpowiedzialne za bezpieczeństwo najważniejszych osób w poszczególnych państwach. Głównym celem organizacji jest wymiana poglądów, wiedzy, doświadczeń, informacji oraz promocja ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami ochrony podczas realizacji wspólnych zadań. 

  • Twinning Project PL – czyli Projekt Współpracy Bliźniaczej – „Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej” jest instrumentem powołanym w ramach Unii Europejskiej w celu prowadzenia i umacniania partnerstwa między Wielką Brytanią a Polską.

Działania w ramach Projektu koncentrują się głównie na prowadzeniu szkoleń w dziedzinach takich jak walka z terroryzmem oraz walki z przestępczością zorganizowaną. 

W ramach współpracy międzynarodowej (działania ochronne, szkolenia międzynarodowe) Biuro Ochrony Rządu utrzymuje kontakty ze służbami ochronnymi z całego świata takimi jak: Izraeli Security Agency, Bundeskriminalamt, Secret Service

Data publikacji 15.01.2008

Data modyfikacji 26.11.2009
Rejestr zmian
Autor : mjr Dariusz Aleksandrowicz
Opublikowane przez mjr Dariusz Aleksandrowicz
Rzecznik Prasowy
Statystyka strony: 12348 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :