Niedziela, 30 kwietnia 2017, data aktualizacji serwisu: 27.04.2017 o godzinie 13:34
Biuro Ochrony Rządu
Menu przedmiotowe
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
502.274 osób

Rejestry, ewidencje i archiwa

Data publikacji 14.07.2003

Biuro Ochrony Rządu nie prowadzi rejestrów oraz ewidencji, z których informacje podlegałyby udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 
Archiwum zakładowe Biura Ochrony Rządu przechowuje dokumentacje archiwalną i niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym dotyczącą działalności tej jednostki organizacyjnej, w tym akta osobowe jej byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i pracowników. Dla celów naukowo – badawczych i innych akta udostępnia się wyłącznie na miejscu w archiwum. Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo – badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 
Szczegółowe zasady i tryb udostępniania akt dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym BOR określa zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 29)
Data publikacji 14.07.2003

Data modyfikacji 26.11.2009
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Autor : mjr Dariusz Aleksandrowicz
Opublikowane przez mjr Dariusz Aleksandrowicz
Rzecznik Prasowy
Statystyka strony: 7689 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :